Oerbossen topconferentie mislukt

Milieuministers zijn er op de topconferentie over biodiversiteit (soortenrijkdom) in Den Haag niet in geslaagd om maatregelen af te spreken om de laatste oerbossen op aarde te beschermen.

Oerbossen zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit: in deze bossen bevindt zich 2/3 van de soortenrijkdom aan planten en dieren op het land.

Na afloop van de topconferentie presenteerden de onderhandelaars een verklaring die de aanbevelingen negeert van hun eigen wetenschappers. Volgens deze wetenschappers moeten met name oerbossen worden beschermd omdat deze bossen het meest onder druk staan, terwijl ze zeer belangrijk zijn voor het behoud van de soortenrijkdom aan planten en dieren op aarde. In de uiteindelijke verklaring van de ministers worden de oerbossen niet genoemd.

Vrijblijvende afspraken

De ministers erkennen dat het verlies van biodiversiteit bedreigend is en dat maatregelen dringend nodig zijn. Ze beloven een intensievere aanpak, maar de afgesproken maatregelen zijn veel te vrijblijvend. Ook is er is te weinig geld om werkelijk een start te kunnen maken met bescherming van oerbossen en duurzaam bosbeheer.

Nationale belangen

De afspraken lijken op het eerste gezicht redelijk goed maar uiteindelijk zijn er geen prioriteiten gesteld. De oerbossen staan niet centraal, er zijn geen afspraken gemaakt over het uitbannen van illegale houtkap en concrete afspraken ontbreken over het algemeen. Zo worden landen gevraagd om maatregelen voor bescherming van ecologisch belangrijke bossen in overweging te nemen. Op deze manier wordt een internationaal erkende crisis weer teruggebracht naar nationale belangen. Greenpeace vindt het afgesproken werkprogramma absoluut onvoldoende om de huidige trend van ontbossing en het verlies van biodiversiteit te keren.

Inkomstenbron

Veel van de oerbossen bevinden zich in armere landen zoals Brazilië, Kameroen, Indonesië etc. Van deze landen wordt door de wereldgemeenschap gevraagd om hun biodiversiteit te beschermen. Momenteel is een belangrijke inkomstenbron voor deze landen niet-duurzame houtkap in oerbossen. De rijkere landen, inclusief Nederland, zijn belangrijke afnemers van dit foute hout maar zijn niet bereid te compenseren voor het verlies aan inkomsten. Dan blijft na afloop van deze VN-top de vraag over hoeveel biodiversiteit nou werkelijk waard is.

Meer over dit onderwerp op de officiële Greenpeace-website.