WNF: Geen vlaggen op de Noordpool, maar regels

De internationale gemeenschap moet harde afspraken maken om het Noordpool-gebied te beschermen. Er moet een verdrag komen met duidelijke regels, zodat landen niet te pas en te onpas gebieden kunnen claimen om ze economisch te exploiteren.

Er moet een verdrag komen voor de Noordpool, met duidelijke regels, zodat landen niet te pas en te onpas gebieden kunnen claimen om ze economisch te exploiteren. De internationale gemeenschap moet harde afspraken maken om het gebied, dat doorslaggevend is voor de stabiliteit van het klimaat op aarde, te beschermen. Die oproep doet het Wereld Natuur Fonds.

Door het smeltende ijs komen de schatten onder de Noordpool langzaam binnen bereik. Dat zijn vooral enorme olie- en gasreserves. Een andere belangrijke economische factor vormen de nieuwe noordelijke vaarroutes die open komen te liggen door het verdwijnende ijs. De afstand tussen Europa en Japan wordt daarmee bijvoorbeeld bijna de helft korter.

De temperatuur op de Noordpool stijgt op dit moment al veel sneller dan gemiddeld op aarde. In de laatste 30 jaar is 2 miljoen vierkante kilometer van de ijskap verdwenen. Een gebied ter grootte van West-Europa. De laatste jaren smelt het ijs steeds sneller. Als de opwarming van de aarde in dit tempo doorgaat, zal het pakijs – zo blijkt uit berekeningen – in 2040 verdwenen zijn.

Op dit moment geldt op de Noordpool (in feite bevroren oceaan) alleen het Internationaal Zeerecht, maar dat is volgens het Wereld Natuur Fonds niet langer voldoende. Het wordt hoog tijd voor een degelijk, internationaal verdrag waarin wordt vastgelegd wat er wel en niet mag op en onder de Noordpool. Voor de Zuidpool bestaat zo’n verdrag al veel langer. Daarin is vastgelegd dat landen geen gebieden kunnen opeisen, dat er geen delfstoffen gewonnen mogen worden en dat er geen militaire activiteiten mogen plaatsvinden. Voor de Noordpool leek een dergelijk verdrag overbodig, omdat het gebied alleen bestond uit een economisch oninteressante ijskap. Nu het ijs de rijkdommen van de Noordpool prijs geeft, verdringen landen zich om het gebeid te gaan exploiteren.

“De ultieme ironie,” aldus WNF-directeur Johan van de Gronden: “We verbranden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen, waardoor het ijs zo snel smelt dat we nu ook nog bij de laatste grote reserves van die brandstoffen kunnen komen. Een internationaal verdrag is de enige manier om het arctisch gebied zo goed mogelijk te behouden, zodat we uiteindelijk het klimaat op aarde te kunnen stabiliseren.”