Interactieve kaart WNF toont druk op Noordpool

Waar komt de kwetsbare natuur op de Noordpool in de verdrukking door olie- en gaswinning? En waar doorkruist de toenemende scheepvaart leefgebieden van walvissen, dolfijnen, vogels of andere waardevolle natuurgebieden? Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft een interactieve online kaart van het Arctisch gebied ontwikkeld waarop is te zien waar economische ontwikkelingen botsen met de natuur.

Interactieve Noordpoolkaart

Interactieve Noordpoolkaart

Het WNF heeft de interactieve Noordpoolkaart voor iedereen beschikbaar gesteld op het moment van een belangrijk overleg van de Arctische Raad over de ontwikkelingen op de Noordpool. In die raad overleggen de acht Noordpoollanden over het beheer van het Arctisch gebied. Morgen komen de ministers van de Arctische landen, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en de Scandinavische landen, bijeen om onder meer afspraken te maken over samenwerking bij het opruimen van olievervuiling. Het WNF is een van de weinige organisaties die deelneemt aan de Arctische Raad en zo invloed kan uitoefenen.

Noordpool onder druk

Afspraken over het beheer van de Noordpool zijn hard nodig. Het Arctisch gebied staat in toenemende mate onder druk. Door klimaatverandering smelt het zeeijs van de Noordpool in recordtempo. De verwachting is dat over enkele decennia de Noordpool ’s zomers voor het eerst ijsvrij is. De natuur heeft grote moeite zich aan de snelheid van die verandering aan te passen. Door het smelten van de poolkap worden ook plannen gemaakt voor grootschalige winning van olie, gas en andere mineralen en uitbreiding van de scheepvaart.

Met de interactieve Noordpoolkaart hoopt WNF het publiek in de Noordpoollanden en daarbuiten te laten zien hoe zeer het Arctische gebied al onder druk staat. Zo doorkruist de scheepvaart nu al waardevolle ecosystemen. Daarnaast geeft de kaart aan waar er nu al naar olie en gas wordt geboord en waar licenties voor boringen zijn verleend. Dat aantal locaties zal de komende jaren naar verwachting sterk uitbreiden.

Duurzaam beheer

“De natuur op de Noordpool en de lokale bevolking hebben dringend behoefte aan een duurzaam beheer van het Arctisch gebied”, aldus Gert Polet, Noordpooldeskundige van het WNF. “Een goed geïnformeerd publiek kan helpen dat af te dwingen. Deze Noordpoolkaart helpt om iedereen te laten zien hoe zwaar de natuur op de Noordpool nu al onder druk staat.”