Berggeest beschermd – Afspraken over betere bescherming sneeuwluipaard

Kirgizië en 11 andere landen in Centraal- en Zuid-Azië hebben historische afspraken gemaakt om de ernstig bedreigde sneeuwluipaarden en hun leefomgeving beter te beschermen.

berggeestHet is voor het eerst dat de landen een akkoord hebben gesloten over bescherming van de sneeuwluipaard met natuurbeschermingsorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Berggeest

Van de “berggeest” zoals dit prachtige dier wel wordt genoemd leven er naar schatting nog amper 7.000 in het wild. Sneeuwluipaarden worden veel gestroopt voor de illegale handel. Daarnaast worden ze vaak gedood door boeren als vergelding voor het aanvallen van hun vee. Het leefgebied van de sneeuwluipaard wordt steeds kleiner als gevolg van uitbreiding van landbouw en stedelijke gebieden. Ook de opwarming van de Himalaya zorgt voor extra problemen, zo blijkt uit eerder onderzoek van WNF. Door klimaatverandering verschuift de boomgrens naar boven, terwijl de sneeuwluipaard afhankelijk is van zijn jachtterrein in het kale hooggebergte.

2020

Het doel van de Bishkek Declaratie over het sneeuwluipaard en het wereldwijde sneeuwluipaard beschermingsprogramma is om ervoor te zorgen dat in 2020 twintig leefgebieden goed worden beschermd. In elk van deze gebieden leven naar schatting 100 volwassen exemplaren. Dit betekent in de praktijk dat er straks twintig levensvatbare populaties van in totaal 2.000 dieren zijn. De soort is op deze manier beter beschermd en kan zich in alle rust voortplanten.

Duurzamer beheer

Het WNF werkt met partnerorganisaties in de sneeuwluipaard staten ondermeer aan bewustwordingsprogramma’s op lokaal, landelijk en regionaal niveau. In het veld worden klimaatadaptatie projecten ingevoerd en beschermde gebieden uitgebreid. Ook traint WNF lokale gemeenschappen in duurzamer beheer van de graslanden, watervoorzieningen en bossen.