Video Cyklar till Nordkap

Värnamo. Många värnamobor trodde inte sina ögon. Mitt i den decimeterhöga snöyran kom en man cyklande med släpkärra – på väg till Nordkap. Natten hade han tillbringat i tält.

21 januari 2015 | bron: Värnamo Nyheter | auteur: Christer Nordmark