Happy International Mountain Day 2017!

Happy International Mountain Day 2017!

Bergen zijn vroege indicatoren van klimaatverandering

Bijna een miljard mensen wonen in berggebieden, en meer dan de helft van de menselijke bevolking is afhankelijk van bergen voor water, voedsel en schone energie. Toch worden bergen bedreigd door klimaatverandering, bodemdegradatie, overexploitatie en natuurrampen, met mogelijk verreikende en verwoestende gevolgen, zowel voor berggemeenschappen als voor de rest van de wereld.

Feiten

  • Bergen beslaan ongeveer 22 procent van het landoppervlak van de aarde en zijn de thuisbasis van 13 procent van de wereldbevolking.
  • Ze bieden levensonderhoud en welzijn voor 915 miljoen mensen, maar indirect profiteren miljarden ervan die stroomafwaarts wonen.
  • Negentig procent van de bergbewoners in de wereld woont in ontwikkelingslanden, waar een overgrote meerderheid onder de armoedegrens leeft en 1 op 3 de dreiging van voedselonzekerheid onder ogen ziet.
  • Bergen bieden 60-80 procent van het zoetwater in de wereld – zonder welke duurzame ontwikkeling die gericht is op het elimineren van armoede en honger niet mogelijk zou zijn.
  • Bergen hebben een sleutelrol bij het leveren van hernieuwbare energie, vooral via waterkracht, zonne-energie, windenergie en biogas.

Meer over International Mountain Day (Engels).