Disclaimer

”Mountains are not fair or unfair, they’re just dangerous„
— Reinhold Messner


Disclaimer

Stichting Ice-X besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Stichting Ice-X aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Tevens sluit Stichting Ice-X elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of het ondernemen (of het nalaten) van acties naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

Alle opgenomen informatie is eigendom van Stichting Ice-X. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van Stichting Ice-X.

Privacy

Gegevens die u aan Stichting Ice-X verstrekt via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoons-gegevensbestand. Stichting Ice-X conformeert zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven.