Over Ice-X

Informatie over Ice-X

21 december 2000 is Ice-X opgericht door Peter-Arjen Boers, Ramon Sijmons en Boris Krielen, als platform voor de organisatie van uiteenlopende projecten, met oog voor milieu en maatschappij.

Ice-X 18 jaar

Ice-X : Buitensport met oog voor milieu en maatschappij

De naam Ice-X staat voor Ice aXe, de ijsbijl die standaard tot de technische klimuitrusting behoort, en voor Ice eXpedition, expedities naar het ijs van hoge bergen en poolkappen.

Tijdens het klimmen zorgen we ervoor dat we de omgeving niet extra belasten. Zo nemen we bijvoorbeeld alle materiaal weer weg van de berg na een beklimming en laten dus enkel onze sporen achter in de sneeuw. We promoten deze filosofie ook in onze lezingen en workshops aan andere buitensporters. En door onze expedities aan een goed doel te verbinden geven we ze een brede maatschappelijke meerwaarde.

Formele doelstelling van Ice-X

“Het organiseren en ondersteunen van projecten en onderzoek en het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van kennis, gericht op de buitensport in het algemeen en de klimsport in het bijzonder, waarbij sterk de nadruk ligt op behoud van het milieu en ethiek van het klimmen.”

Volg Ice-X op Facebook

Ice-X heeft een eigen pagina op Facebook.